00-2439-1485056933

Location

            T&T Aviation - Ho Chi Minh City                       

            9A Nam Quoc Cang street, District 1,

            Ho Chi Minh City, Vietnam

            Tel: +84 28 3925 6331

            Fax: +84 28 3925 6332

T&T Aviation - Ha Noi

342B - Nghi Tam street, Quang An Ward,

Tay Ho District, Ha Noi, Vietnam

Tel: +84 24 3556 1746

Fax: +84 24 3556 1749

 

 

-          Văn phòng chi nhánh T&T Aviation – Hà Nội

3rd floor - Red River Bld, 68 Le Van Luong St., Thanh Xuan Dist., Hanoi, Vietnam

Tel: +84 24 3556 1744